Slike Dukića Draga Bosna i Hercegovina ( 1 / 4 )


Slika 1 / 4
Što je Dukića Draga? (odgovoreno)
Dukića Draga je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.