Geografija Bosne i Hercegovine BiH na geografijabih.com


Bosna i Hercegovina BiH geografija - Geografija Bosne i Hercegovine BiH.
Prvi red administrativne podele - Federation of Bosnia and Herzegovina - primarna administrativna podela zemlje, kao što su države u Sjedinjeim Američkim Državama.
Drugi red administrativne podjele - Bosansko-Podrinjski Kanton - podvrsta prvog reda administrativne podjele.
Treći red administrativne podjele - Foca-Ustikolina - podvrsta drugog reda administrativne podjele.
Administrativna podjela - Ljut - nekadašnja podjela zemlje, koja se ne razlikuje na administrativnoj razini.
Neovisna politička jedinica - Bosnia and Herzegovina
Zaton - Zaljev Klek-Neum - obalno udubljenje između dva rta ili izbočine, veće od drage, a manje od zaljeva.
Morski kanal - Malostonski Kanal - vodena površina dovoljno duboka za plovidbu gdje inače plovidba nije moguća.
Prokop (jarak) - Bara Toplik - umjetni vodeni tok.
Kanal za odvodnjavanje - Ždralovački Kanal - umjetni vodeni put koji odvodi vodu iz močvare ili iz jarka za odvodnjavanje.
Drage (zatoni) - Lopata - maleno obalno udubljenje, manje od zaljeva.
Jarak - Bilila - maleni umjetni vodeni tok iskopan za isušivanje ili navodnjavanje zemlje.
Vodopad(i) - Skakavac - okomiti ili veoma strmi vodeni pad potoka ili rijeka.
Luka (luke) - Luka Neum - prirodna luka ili područje duboke vode zaštićeno susjednom zemljom da tvori sigurno sidrište za brodove.
Jezero - Bara - veliko tijelo vode stajaćice na kopnu.
Povremena jezera - Brežinsko Jezero
Potkovičasto jezero - Tišina Bara - jezero u obliku potkove koje se obično nalazi uz meander.
Povremeno potkovičasto jezero - Blato
Jezera - Donje Bare - velika površine vode stajaćice na kopnu.
Močvarno tlo (tla) - Bare - močvara u kojoj dominira travnata vegetacija.
Jezerce - Alčelebić Lokva - maleno tijelo vode stajaćice.
Povremeno jezerce - Balića Jezero
Ribnjaci - Dugo Polje - jezerca ili ograđene vodene površine u kojima se drže ili uzgajaju ribe.
Bazen(i) - Ajvatovica - malen i relativno miran, duboki dio veće vodene površine kao što je potok ili luka, ili maleno tijelo vode stajaćice.
Povremeni bazen - Čengića Bara
Brzaci - Dvoslap - turbulentni dio potoka koji se povezuje sa strmim i nepravilnim koritom.
Rezervoar - Balkana - umjetno jezerce ili jezero.
Spremište za vodu - BiserVoda - ograđeni bazen ili spremište vode na, ispod ili iznad razine tla.
Gudura - Barunove Jaruge - maleni, uski i duboki kanal strmih stijenki, manji od kanjona.
Izvor (vrelo) - Abenjak - mjesto gdje podzmena voda istječe prirodno iz zemlje.
Potok - Abramski Potok - tijelo tekućice koje teče na nižoj razini kroz kanalu na zemlji.
Rukavac - Otoka - rukavac rijeke koji se račva od glavnog toka te se nizvodno ponovno spajaju s glavnim tokom.
Kanalizirani potok - Berek - potok koji je redovito čišćen, ograđen, nasipan te izravnat.
Povremeni potok - Adžin Potok
Rijeka ponornica - Bijeli Potok - površinska tekućica koja nestaje u podzemnom kanalu, ili se isuši u sušnom području.
Presjek potoka - Babin Dol
Močvara (močvare) - Bogdanovača - močvarno područje u kojem prevladava drveće.
Bunar - Adrovac - valjkasta rupa, jama ili tunel izbušen u dubinu odakle voda, nafta ili plin mogu biti ispumpani ili dovedeni na površinu.
Korita - Jasikovac - prirodna rupa, udubina, ili maleno uleknuće koje sadrži vodu, kojeg koristi čovjek i životinje, pogotovo u sušnim područjima.
Područje - Ade - dio zemlje bez homogenih karakteristika ili granica.
čistina - Dragojina Krčevina - područje u šumi s kojeg su uklonjena stabla.
Polja - Ajderovo Polje - otvoreno područje koje se razlikuje od šume.
Lokalitet - Aćimovac - manje područje ili mjesto neodređenog ili miješanog karaktera i neodređenih granica.
Park - Hutovo Blato - područje, često pod šumom, koje se održava kao mjesto ljepote, ili za rekreaciju.
šumski rezervat - Janj Forest Reserve - šumsko područje koje je odvojeno radi zaštite ili kontrolirane upotrebe.
Regija - Bekija)) - područje koje se odlikuje jednom ili više fizičkih i kulturnih osobina.
Naseljeno mjesto - Abadžići - grad, selo ili druga aglomeracija građevina gdje ljudi žive i rade.
Sjedište prvog reda administrativne podjele - Banja Luka - sjedište prvog reda administrativne podjele (PPLC ima prednost nad PPLA).
Glavni grad političke jedinice - Sarajevo
Naseljena lokacija - Adari - područje slično lokalitetu, ali s malim brojem nastambi ili drugih građevina.
Napušteno naseljeno mjesto - Čobe
Uništeno naseljno mjesto - Aginac
Presjek naseljenog mjesta - Ćetković
Cesta - Duboki Put - otvoreni put s poboljšanom površinom za prijevoz životinja, ljudi i vozila.
Podzemni tunel - Lendava - podzemni prolaz za prijevoz.
Staza - Rust - put, staza ili ruta koju koriste pješaci, životinje ili terenska vozila.
Zračna luka - Banja Luka International Airport - mjesto odakle letjelice redovito uzlijeću i kamo slijeću, s pistama, navigacijskim pomagalima i većim postrojenjima za komercijalno rukovanje putnicima i teretom.
Most - Begova Ćuprija - struktura sagrađena preko neke prepreke kao što je potok, cesta, itd., kako bi na njoj izgradila cesta, željeznička pruga ili za kretanje pješaka.
Zgrada (zgrade) - Avaz Twist Tower - struktura sagrađena za stalnu upotrebu, kao što je to kuća, tvornica, itd..
špilja (špilje) - Aćimova Pećina - podzemni prolaz ili šupljina na jednoj strani stijene.
Crkva - Bežljanska Crkva - građevina za javno kršćansko štovanje.
Kamp(ovi) - Beheč Koliba - mjesto na kojem su postavljeni šatori, kolibe ili drugi zakloni za privremenu upotrebu.
Groblje - Bekanov Grob - mjesto ili zemlja za ukop.
Obor(i) za stoku - Burina Torina - tor ili ograđeno tlo za ograničavanje i hvatanje životinja.
Dvorac - Bistrik Kula - velika utvrđena građevina ili kompleks građevina.
Brana - Rama Dam - barijera sagrađena preko potoka da spriječi prolaz vode.
Mljekarnica - Dizdarev Stan - postrojenje za obradu, prodaju i distribuciju mlijeka i mlječnih proizvoda.
Imanje (imanja) - Šumsko Gazdinstvo Kalin - veliko komercijalno poljoprivredno imanje s povezanim zgradama i drugim postrojenjima.
Objekt (ustanova) - Sportski Centar Babanovac - zgrada ili zgrade u kojim se nalazi centar, institucija, zaklada, bolnica, zatvor, misija, sudnica, itd..
Farma - Čelebićki Stanovi - dio zemlje s povezanim zgradama namijenjen poljoprivredi.
Utvrda - Bobovac - obrambena struktura ili zemljani radovi.
Trajekt - Pljoštari Navoz na - brod ili neko drugo plovilo te objekti terminala redovito korišteni za transport osoba i vozila preko vodene površine.
Grob - Hajdučko Groblje - mjesto ukopa.
Kuća (kuće) - Planinski Dom Kotlovača - građevina korištena kao mjesto ljudskog stanovanja.
Hotel - Aleja Hotel - zgrada koja nudi usluge smještaja i obroka za javnost.
Koliba - Arbinjske Kolibe - mala primitivna kuća.
Knjižnica - Vječnica - mjesto na kojem se drže izvori informacija, kao što su knjige, koji se mogu čitati, konzultirati ili posuđivati.
Tvornica - Energoinvest - jedna ili više zgrada gdje se dobra proizvode, procesiraju ili izrađuju.
Tvornica (tvornice) - Ćehajićki Mlin - zgrada u kojoj su smješteni strojevi za transformaciju, obikovanje, završavanje, drobljenje ili vađenje proizvoda.
Tvornica za preradu ruda - Lead/Zinc mining treatment plant - postrojenje za poboljšanje metalnog sadržaja rude kroz proces koncentracije.
Vodenica - Adžića Mlin - mlin kojeg pokreće tekuća voda.
Rudnik (rudnici) - Barit - mjesto gdje se mineralne rude vade iz zemlje tako što se kopaju površinske rupe i podzemni prolazi.
Rudnik (rudnici) ugljena - Kakanj Rudnik - rudnik gdje se vadi ugljen.
Rudnik (rudnici) željeza - Rudnik Željeznerude Tomašica - rudnik gdje se vadi željezna ruda.
Spomenik - Demilov Krst - komemoracijska struktura ili kip.
Džamija - Begova Džamija - zgrada za javno islamsko štovanje.
Samostan - Dobričevo - zgrada ili područje gdje zajednica redovnika živi povučenim načinom života.
Skupina cisterni za naftu - Energopetrol - dio zemlje koji zauzimaju veliki, cilindrički metalni spremnici u kojima se drže nafta ili tekuće petrokemikalije.
Poštanski ured - Pošta BH TELECOM BRKA - javna zgrada u kojoj se prima, razvrstava i dijeli pošta.
Elektrana - Termoelektrana Gacko - postrojenje za proizvodnju električne energije.
Hidroelektrana - Hidroelektrana Čapljina - zgrada u kojoj se struja proizvodi koristeći snagu vode.
Konak - Podrum Hercegovka - struktura koja se održava sa svrhom odmora i skloništa putnika.
Ranč(evi) - Ergela Stare Borike - velika farma za specijalizirana za ekstenzivnu ispašu stoke.
Odmaralište - Banja Crni Guber - ustanova specijalizirana za odmor, zdravstvene i sportske aktivnosti.
željeznički kolodvor - Banja Stijena Železnicka Stanica - ustanova koja obuhvaća ured za prodaju karata, perone, itd., za iskrcavanja i ukrcavanje putnika i tereta.
Napušteni željeznički kolodvor - Babino Selo Železnicka Stanica
željeznička stanica - Postaja Dragotinja - mjesto kojem nedostaju neki objekti gdje se vlak zaustavlja kako bi ukrcao ili iskrcao putnike i teret.
Ruševina (ruševine) - Aleksin Han - uništena ili propadnuta struktura koja više nije u funkciji.
škola - Škola - zgrada (ili zgrade) gdje se odvija pouka u jednoj ili više grana znanja.
Svetište - Nakića Križ - struktura ili mjesto sa svrhom spomena osobe ili vjerskog koncepta.
Spa centar - Kadina Voda - odmaralište koje se obično razvilo oko medicinskog izvora.
Staja - Ajkunića Košara - zgrada za zaštitu i hranjenje domaćih životinja, osobito konja.
Stadion - BRKA Igralište - struktura s ograđenim prostorom za atletske igre sa stepenastim sjedateljima za gledatelje.
Meteorološka postaja - Ivan Sedlo - stanica u kojoj se bilježe vremenski elementi.
Grob(ovi) - Babin Grob - struktura za pokapanje tijela.
Toranj - Derviš Kula - visoka upadljiva struktura, obično mnogo viša od svog promjera.
Greben (hridina) - Ada - visoka, strma ili okomita kosina koja se uzdiže nad vodenom površinom ili niskim područjem.
Depresija (ukleknuće) - Abodinja - nisko područje okruženo višom zemljom koju obično karakterizira unutrašnje odvodnjavanje.
Ponor (gudurina) - Majoruša - nisko mjesto na grebenu koje se ne koristi za transport.
Gudura - Bočačka Klisura - niski i uski dio riječne doline sa strmim stranama.
Brdo - Adamovića Glavica - zaobljeno uzvišenje ograničene visine koje se uzdiže iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Brda - Albegovina - zaobljena uzvišenja ogrnaičene visine koje se uzdižu iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Otok - Bobotova Glavica - komad zemlje, manji od kontinenta, okružen vodom velike dubine.
Kršno područje - Amića Doline - specifičan krajolik koji je nastao na topljivim stijenama kao što je vapnenac koji se odlikuje prisustvom ponikava, špilja, podzemnih rijeka i podzemnim navodnjavanjem.
Planina - Adžina Glavica - uzvisina koja se uzdiže visoko iznad okolnog područja s malom površinom područja na vrhu, sa strmim obroncima i s lokalnim reljefom od 300 metara i više.
Planine - Baba - planinski lanac ili grupa planina ili visokih grebena.
Klanac - Beneta - pukotina u planinskom lancu ili drugoj visokoj zapreci koja se koristi za prijevoz s jedne strane na drugu [vidi pod rupa].
Poluotok - Brišće - produženi dio kopna koji se proteže na vodenu površinu i okružen vodom.
Vrh - Aleksin Vrh - šiljasto uzvišenje na samom vrhu planine, grebena ili drugog hipsografskog obilježja.
Visoravan - Beširevica - uzvišena ravnica sa strmim obroncima s jedne ili više strana, kroz koju često prolaze potoci ili rijeke.
Nizina - Bravsko Polje - veće područje koje je otprilike na istoj razini s lagano valovitim kopnom koje nema nikakve površinske nepravilnosti i obično se nalazi uz neko više područje.
Predbrežje - Bula - visoka strma obala ili izbočeno brdo koje se nadvija ili se proteže u nizinu.
Oštrina - Rt Rep Kleka - komad zemlje koji se sužava prema vrhu i proteže se na vodenu površinu, manje istaknut od rta.
Greben(i) - Adžićka Kosa - dugo i usko uzvišenje sa strmim stranama, te sa više-manje kontinuiranim vrhom.
Stijena - Banjička Stijena - istaknuta, izolirana kamenita masa.
Stijene - Bijele Stijene - istaknute, izolirane kamenite mase.
Kosina nasipa - Bile Stine - duga linija stijena ili strmih kosina koje razdvajaju ravne površine iznad i ispod.
Sedlo - Blinje - široki, otvoreni prolaz koji prelazi preko grebena ili između brda ili planina.
Ponikva (vrtača) - Ajkalova Jama - maleno uleknuće u obliku kratera u kršnom podrčju.
Kosina (obronak) - Adžine Dole - površina s relativno stalnim kutem kosine.
Izdanak brda - Adžina Kosa - sporedni greben koji se proteže iz brda, planina ili drugog uzvišenja.
Dolina - Ajderova Draga - izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.
Doline - Čuperove Doline - izdužena uleknuća kojima obično prolazi potok ili rijeka.
Strmina (nagib, kosina) - Nuga - kosina koja se proteže prema moru od ruba šelfa do početka kontinentalnog uzvišenja ili točka gdje postoji općenito smanjenje kosine.
šuma (šume) - Bukovača - područje kojim dominira vegetacija stabala.
Livada - Gavranića Solila - malo, slabo navodnjavano područje kojim dominira travnata vegetacija.
Teren pod šikarom - Bubreg - područje niskih stabala, grmlja i niskog raslinja loše razvijeno zbog ograničenja u okolišu.
Bosna i Hercegovina BiH geografija - Geografija Bosne i Hercegovine BiH.