Slike Milin Do Bosna i Hercegovina ( 4 / 4 )


Slika 4 / 4
Što je Milin Do? (odgovoreno)
Milin Do je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.


Posljednje pretrage na mapi karta Bosne i Hercegovine