Slike Lisac Bosna i Hercegovina ( 1 / 4 )


Slika 1 / 4
Što je Lisac? (odgovoreno)
Lisac je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.