Slike Vilenska Draga Bosna i Hercegovina ( 2 / 4 )


Slika 2 / 4
Što je Vilenska Draga? (odgovoreno)
Vilenska Draga je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.