Slike Lipov Do Bosna i Hercegovina ( 3 / 4 )


Slika 3 / 4
Što je Lipov Do? (odgovoreno)
Lipov Do je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.