Slike Katin Do Bosna i Hercegovina ( 2 / 4 )


Slika 2 / 4
Što je Katin Do? (odgovoreno)
Katin Do je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.