Slike Draga Bosna i Hercegovina ( 3 / 4 )


Slika 3 / 4
Što je Draga? (odgovoreno)
Draga je dolina (planina, brdo, stijena), izduženo uleknuće kojim obično prolazi potok ili rijeka.


Posljednje pretrage na mapi karta Bosne i Hercegovine