Slike Buljovica Bosna i Hercegovina ( 2 / 4 )


Slika 2 / 4
Što je Buljovica? (odgovoreno)
Buljovica je ponikva (vrtača) (planina, brdo, stijena), maleno uleknuće u obliku kratera u kršnom podrčju.


Posljednje pretrage na mapi karta Bosne i Hercegovine